Slingshots Forum banner

Poland

1631 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  slawekj
Witam , czy jest tutaj na Forum ktoś z Polski? Mieszkam w Warszawie i szukam pasjonatów procy do wspolnego strzelania.
Chcę rozpropagować ten rodzaj strzelania w naszym kraju .
Chciałbym zorganizować spotkanie połączone z zawodami. Mam fajną i bezpieczną miejscówkę na taką imprezę.

Proszę odezwijcie się w tym temacie.
1 - 1 of 4 Posts
Cześć.

Jestem z Polski i też lubię postrzelać :), mieszkam jednak na Śląsku więc trochę drogi jest...

Pozdrawiam i Wesołych Świąt !
1 - 1 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top